OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah - 2. SampratiVisvam

Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Monday, July 27, 2020

Bookmark and Share
यू एस् राष्ट्रे जलोपप्लवभीतिं वर्धयन् 'हन्ना' चक्रवातः। 
वाषिङ्टण् >  यू एस् राष्ट्रे टेक्सस् राज्यस्य दक्षिणभागेषु तथा मेक्सिक्को देशस्य उत्तरपूर्वतीरेषु च प्रलयभीतिम् उन्नयन् हन्ना नामकचक्रवातः। शनिवासरे पाण्ड्रे नामकद्वीपं प्राप्तस्य चक्रवातस्य शक्तिः न्यूनीभूता तथापि महती वृष्टिः जलोपप्लवश्च जायेत इति जाग्रता सूचना वर्तते। 
  वातः मेक्सिको तीरं प्रयाति। १४५ कि.मी वेगेनैव वातः वाति। २०२०तमे वर्षे अमेरिक्कया अभिमुखीक्रियमाणः प्रथमः चक्रवातो भवति हन्ना।