OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, May 4, 2016

मल्यस्य त्यागपत्रम् अस्वीकृतं,बहिष्कर्तुम् अभियाचना। 


नवदिल्ली >विवादमद्यव्यापारिणः विजयमल्यस्य राज्यसभांगत्वत्यागपत्रं सभाध्यक्षेण हमीद् अन्सारिणा तिरस्कृतम्। त्यागपत्रसमर्पणं यथाविधिः नासीदिति कार्यालयवृत्तैरुक्तम्।
परन्तु मल्यं  बहिष्कर्तुं सभायाः सदाचारसमितिः अभ्ययाचत।