OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, August 17, 2015

इति वार्ता: 16/8/2015

देशं साम्प्रदायिक–जातिवाददृशं गरलं नैव सहिष्यते–प्रधानमन्त्रिणा ६७ शौर्यपुरस्काराः समुद्घोषिताः।जम्मूकश्मीरे पाकिस्तानीय सैनिकैः संघर्षविरामोल्लंघने आहतौ।मोदी अद्य संयुक्त-अरब-अमीरातं प्रयाति।कश्मीरे पाकप्रहारे पञ्च मृताः।अन्तर्जालैकरूपतायै जनपरामर्शावधिः वर्धितः।अद्यान्तिमचक्रे साइना स्पेनं सम्मुखीकुरुते।