OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, August 26, 2015

26/08/2015

प्रधानमन्त्री शान्तिसन्धारणार्थं गुजरातवासिनः अध्यार्थयत्
जम्मूकश्मीरे एकःआतंकवादी व्यापादितः
भारत–सेशल्सदेशाभ्याम् पञच सन्धयः हस्ताक्षरिताः

संसदः प्रावृट्सत्रं पुनः आकारयितुं शक्यते–नायडूः।

श्रीमोदी आधारभूतसौविध्यसम्पर्कक्षेत्राणां स्थितिम् समैक्षत।

कश्मीरे गुप्तिस्थानात् विस्फोटसामग्रीजातम् अधिगतम्।

दूरवाग्विच्छेदवारणाय मोदिनाऽधिकारिणो निर्दिष्टाः।

हार्दिकपटेलः आरक्षिनिग्रहणाद् विमुक्तः।

रिजर्वबैंकेन कृषिऋणशोधावधिः शिथिलितः।

चीनेन मुख्यकुसीदमितिः अपचिता।