OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, September 10, 2015

 भारतपाकिस्तानयोः सीमसुरक्षाबलयोः सम्भाषणमद्य
भारतपाकिस्तानयोः सीमसुरक्षाबलयोः महानिदेशकयोः सम्भाषणमद्य। श्रीमोदी अद्य विश्वहिन्दीसम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। असमाय १९७ कोटिरूप्यकाणि–केन्द्रप्रशासनम्।
श्रीमोदिनोच्चस्तरीयपरामर्शोपवेशनमाकारितम्        
महाराष्ट्रे ॠतुविभागेन  वृष्टिः संभाविता
NDAप्रशासनस्य पार्श्वे पाकिस्तानविषये सुस्पष्टनीतिः नास्ति–सोनिया
गड़्गाशुचीकरणाय अमृतानन्दमयीमठेन शतं कोटि रुप्यकाणि दीयते। शुक्रवारे भविष्माणे कार्यक्रमे श्री अरुण् जेट्टिलि महाभाग: धनराशिं मठत: स्वीकरिष्यति।मठेन क्रियमाणा अमलभारतयोजना मोदिना श्लाघिता।
 •बिहारे निर्वाचनानि आक्टूबरे द्वादशात् नावेम्बरे पञ्चमं दिनाङ्कं यावद् घोषितानि
•यमने १३ भारतीयाः जीवन्ति, ७ च विलुप्यन्ते
•पाकेन पुनः संघर्षविरामः उल्लंघित