OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, December 9, 2015

ऐ एस् संस्थां नाशयिष्यति - ओबामा।

वाशिङ्टण् - इस्लामिक् स्टेट्(ऐ एस्) इति भीकरसंस्थायाः उन्मूलनाशं करिष्यतीति अमेरिक्काध्यक्षस्य ओबामावर्यस्य शपथः।कालिफोर्णियाप्रदेशे संवृत्तायाः संघहत्यायाः अनन्तरमेव ओबामावर्येण स्वमतं कठिनीकृतम्।
'वैट् हौस'स्थात् कार्यालयात् राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् भीकरतायाः भीषणिः यथार्थमिति स अंगीकृतवान्।किन्तु भीकरताविरुद्धप्रयत्ने भागभागं कृतवतां राष्ट्राणां साहाय्येन अमेरिक्का विजयं प्राप्स्यति इति ओबामा उक्तवान्।