OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, December 9, 2015

भीकराक्रमणे ६ सि आर् पि एफ् भटाः आहताः।

श्रीनगरं - सि आर् पि एफ् भटानां वाहनव्यूहं प्रति संवृत्ते भीकराक्रमणे ६ सेनांगाः क्षताः अभवन्।श्रीनगरात् ५० कि मी दूरे अज्ञाताः भीकराः शतघ्निनिभिः आक्रमणं कृतवन्तः।वाहनव्यूहः जम्मूतः श्रीनगरं प्रति सञ्चरन्नासीत्।
आहताः भटाः अनन्तनागस्थम् आतुरालयं प्रवेशिताः।भीकरान् गृहीतुम् अन्वेषणम् आरब्धम्।