OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, May 27, 2017

अद्य रमदान् १ - पुण्यदिनानां समारम्भः। 
कोष़िक्कोट् - ह्यः केरले काप्पाट् प्रदेशे मासप्रसूतिः [चन्द्रोदयः] दृष्टा  इत्यस्य आधारे इस्लामधर्मजनानां पुण्यदिनानि समारब्धानि। अद्य रमदान् मासस्य प्रथमदिनं भवतीती केरलानां इस्लामधर्मपुरोहितैः निगदितम्।