OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, June 4, 2020

त्रयः भीकराः भारतबलेन निहताः। 
श्रीनगरं >  दक्षिणकाश्मीरस्य पुल्वामप्रदेशे 'जय्षे मुहम्मद'नामिकायाः आतङ्कवादसंस्थायाः बोम्बनिर्माणविदग्धः अभिव्याप्य त्रयः भीकराः भारतबलेन व्यापादिताः। 'ऐ ई डि' विदग्धः फौजि भायीति कुप्रसिद्धः अब्दुल् रह्मान् नामकः तदितरौ च सैन्यारक्षकरक्षासेनानां संयुतप्रक्रमेण निहताः। अन्यौ द्वौ न प्रत्यभिज्ञातौ। पुल्वामप्रदेशस्य 'कङ्कण'मण्डले बुधवासरे प्रभाते आसीत् प्रतिद्वन्द्वः संवृत्तः। 
  फौजि भायीत्यस्य यथार्थनाम  'इक्रमः' , सः जय्षे मुहम्मदस्य वरिष्ठनेता अब्दुल् रौफ् अस्गर् इत्यस्य विश्वस्तः इति आरक्षकप्रमुखेण विजयकुमारेणोक्तम्। मेय् २८ दिनाङ्के पुल्वामे ४८ किलोपरिमितस्फोटकवस्तुपूर्णे कार् याने निगृहीते , एषः रक्षां प्राप्तः इति तेन निगदितम्। 
  फौजीनामकस्य वधः सैन्याय महाल्लाभ इति मन्यते।