OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, July 12, 2016

प्रधानमन्त्री केनियायां; सप्त सन्धयः हस्ताक्षरीकृताः।
 नेय्रोबी> भारतप्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वस्य आफ्रिकन् पर्यटनवेलायां केनियां प्राप्य ७ सम्मतपत्राणि अंगीकृतानि। प्रतिरोधः, व्यवसायः, नयतन्त्रं भवननयविकसनम् इत्यादिविषयेषु हस्ताक्षराणि कृतानि।विदेशसन्दर्शनं परिसमाप्य मोदिवर्यः अद्य भारतं प्रत्यागच्छति।