OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, September 30, 2017

पञ्चराज्येषु नूतनाः राज्यपालाः। 
नवदिल्ली > मेघालया, असं, बीहार्, तमिल् नाट्, अरुणाचल् प्रदेश्, इत्येतेषु राज्येषु आन्डमान् निक्कोबार् केन्द्रशासनप्रदेशे च नूतनाः राज्यपालाः नियुक्ताः। राष्ट्रपतिना रामनाथकोविन्देनैव नियुक्तिः कृता। 
  राज्यं राज्यपालश्च - 
तमिल् नाट् - बन्वारि लाल् पुरोहितः,  मेघालया - गङ्गाप्रसादः, बि डि मिश्रा - अरुणाचल् प्रदेशः, सत्यपाल् मालिक् - बीहार् , डि के जोषी - आन्डमान् निक्कोबार्।