OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, November 9, 2015

बीहारे महासख्यस्य महाविजयः।

पाट्ना - बीहार् राज्यस्य नियमसभानिर्वाचने प्रवचनानि अप्रसक्तानि कृत्वा जे डि यू, आर् जे डि, कोण्ग्रस् महासख्यस्य अत्युज्वलविजयः। २४३ मण्डलेषु १७८संख्याकानि प्राप्य विशालसख्यः जनहितं प्रकाशितवान्। भाजपासख्येन केवलं ५८ आसन्दाः प्राप्ताः इति मोदीप्रभावस्य प्रत्याघातः सूचितः।
बीहार् - प्राप्ता आसन्दाः
 
महासख्यः -१७८
जे डि यु -७१
आर् जे डि -८०
कोण्ग्रस् - २७


------------०-------------
एन् डि ए सख्यः -५८
भा ज पा -५३
एल् जे पि -०२
आर् एल् एस् पि -०२
एछ् ए एम् -०१
---------------०------------
अन्ये  ७
आहत्य स्थानानि -२७३

न्यायेन सह समावेशीविकासः नूतनप्रशासनाय प्राथ्म्ययुतः– नीतीशः।
भाजपासंसदीयसमित्याः उपवेशनमद्य नवदिल्ल्याम्।
म्यामारदेशे गतदिने निर्वाचनं सम्पन्नम्।

॥ सुवचनानि ॥
अतिपरिचयादवज्ञा ।
अतिलोभो विनाशाय ।
अतितृष्णा न कर्तव्या ।
अति सर्वत्र वर्जयेत् ।