OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, November 14, 2022

अद्य आभारतम् बालदिनं सामाचरति।

(चित्रं- सान्स् ग्रीट्)

 
वीडियो - सेन्ट् तेरेसास् उच्चविद्यालयः मण प्पुरम् चेर्तला, केरळम्।