OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, August 17, 2016

संस्कृत दिनस्य अनुबन्धतया श्वः आरभ्य  प्रथम - चत्वार कक्ष्यायाः छात्राणां वार्तावतरणं आरभ्स्यते 
अनन्तपुरी > केरलस्य शिक्षामन्त्री गुरुवर्यः सी.रवीन्द्रनाथ महोदयः वार्तावतरणस्य शुभारम्भे स्वागतं कृत्वा वार्तावतारकान् छात्रान् पुरतः अवतारयिष्यति ॥ विद्यालयेषु प्रभाते संस्कृतदिनमहोत्सवे मन्त्रिणः भाषणं छात्राणां पुरतः प्रदर्श्यते