OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, August 7, 2016

रियो ओलिम्पिक्स् - प्रथमं सुवर्णम् अमेरिकायाः ।
रियो डि जनिरो> वनिताविभागस्य दशमीट्टर् वायूनालिकाशस्त्रस्य स्पर्धायां  विर्जीनिया त्राषर् महाभागया प्रथमं सुवर्णं प्राप्तम्। योग्यतायाः परिवृत्ते षष्टम स्थानीया विर्जीनिया अन्तिम स्थरे सुवर्णेन विजयी अभवत्॥
ओलिम्पिक्स्- भारतस्य विजयारम्भः।
रियो ओलिम्पिक्स् मध्ये यष्टिक्रीडायां भारतस्य विजयेन प्रारम्भः। पुरुषहोक्की स्पर्धायाः प्रथमपादे अयर्लान्ट् राष्ट्रं श्रीजेषेन नीतेन  भारतदलेन ३-२ इति लक्ष्यकन्दुकैः पराजितम्। रूपीन्दरपालसिंहः लक्ष्यकन्दुकद्वयं लब्धवान्।