OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, June 26, 2021

 काश्मीरविषये केन्द्रसर्वकारस्य शुभपदक्षेपाः। 

    नवदिल्ली> जम्मुकाश्मीरे विधानसभानिर्वाचनं विधातुं अनुयुक्ते समये राज्यपदं प्रदातुं च स्वेन प्रतिज्ञाबद्धः इति केन्द्रसर्वकारः। प्रविश्यायाः भविष्यत्कार्यक्रमान्  अधिकृत्य चर्चितुं गतदिने प्रधानमन्त्रिणा आयोजिते सर्वदलोपवेशने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गृहमन्त्रिणा अमित् शाहेन सह वृत्तान्तोSयं स्पष्टीकृतवान्। सर्वेष्वपि मण्डलेषु जनाधिपत्यप्रक्रियाः प्रवृद्धिश्च लभेयुरिति मोदी अवोचत्। 

प्रथमतया निर्वाचनाय एव प्राधान्यं कल्पते। किन्तु काश्मीराय सम्पूर्णं राज्यपदं प्रथमं दातव्यमिति विपक्षदलैः निर्दिष्टम्।