OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, July 17, 2022

अग्निपथयोजनायाः कृते ७.५ लक्षं युवानः अवेदनपत्रं प्रेषितवन्तः। 


विपक्षिदलानां प्रतिषेधः सत्यपि अग्निवीरान् भवितुम् आवेदितानां संख्या 7.5 लक्षं अभवत्। व्योमसेनाधिकारिणा एयर् चीफ् मार्षल् वि आर् चौधरिणा एव विवरणमिदं प्रकाशितम्। युवजनाः अनया योजनया प्रभाविताः। अवेदनसंख्या वर्धिता इत्यनेन यूनां राष्ट्रसेवातत्परता दृश्यते। डिसम्बर् मासाभ्यन्तरे चयनप्रक्रिया पूर्णातां प्राप्स्यति इत्यपि चौधरिणा उक्तम्।