OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, July 4, 2022

 जम्मूकाश्मीरे अमरनाथ् तीर्थाटकसंघस्योपरि आक्रमणं कर्तुं प्रयतमानौ  द्वौ भीकरौ निगृहीतौ।


श्रीनगरम्> अमरनाथ् तीर्थयात्रासंघस्योपरि आक्रमणं कर्तुं  आसूत्रणं कृतवन्तौ द्वौ भीकरौ देशवासिनां साहाय्येन रक्षिपुरुषैः निगृहीतौ। तालिब् हुसैन्, फैसल् अहम्मद् धर् च भवति तयोः नामनि। तौ लष्कर् त्वय्ब नाम भीकरसंधैः साकं भीकरप्रवर्तने निमग्नौ भवतः। रजौरि देशे दक्षिणकाश्मीरे च बहुषु तीव्रवादसम्बन्धिप्रकरणेषु  रक्षिपुरुषैः निग्रहणार्थं अन्वेषयन्तौ आसीत् एतौ।