OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, July 1, 2022

 एकनाथषिन्दे महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री।

मुम्बई> महाराष्ट्रे ११ दिनानि यावत् अनुवर्तमानानां राजनैतिकनाटकानां अल्पकालिकपरिसमाप्तिः। शिवसेनादलस्य विमतनेता एकनाथषिन्दे महाराष्ट्रस्य २०तम मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथवाचनं कृतवान्। भूतपूर्वः मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फड्नविसः उपमुख्यमन्त्री भविष्यति। 

  राजभवने ह्यः सायं सार्धसप्तवादने आसीत् शपथवाचनम्। नूतनः सर्वकारः शनिवासरे विधानसभातले विश्वासमतसम्पादनाय विधेयः भविष्यति।