OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, April 23, 2016

सुरेष् गोपीसहिताः ६ प्रमुखाः राज्यविधानसभां निर्वाचितवन्तः। 


नवदिल्ली> कलासाहित्यशास्त्रादिमण्डलेभ्यः ६ प्रमुखान् राज्यसभां प्रति राष्ट्रपतिः नामनिर्देशं कृतवान्। मलयाळ-चलच्चित्रनटः भरत् सुरेष् गोपी तेषु अन्यतमः अस्ति।
अन्ये एते - भाजपा नेता सुब्रह्मण्यन् स्वामी, भूतपूर्वः क्रिक्कट् क्रीडकः नवज्योति सिंहसिद्दुः, समुन्नतः पत्रकारः स्वपन् दास् गुप्ता, आर्थिकविदग्धः नरेन्द्रजाटवः, मल्लयुद्धविशारदा मेरी कोम्।
केन्द्रसर्वकारेण गतदिने समर्पितां नामपट्टिकां ह्यः सायाह्ने राष्ट्रपतिः अंगीकृतवान्।