OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, October 30, 2021

 जि उच्चशिखरमेलनाय रोमानगरं प्राप्तः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गान्धिप्रतिमायां पुष्पार्चनामकरोत्।

रोम् >जि-२० उच्चशिखरमेलनार्थं रोमा नगरं प्राप्तः नरेन्द्रमोदी माहात्मागान्धिनः प्रतिमां सन्दर्श्य पुष्पार्चनामकरोत्। रोमानगरे भारतीयजनैः साकं सः समवदत्| विश्वप्रचोदकादर्शयुक्तं महात्मानं बाप्पुं स्मरामि इति सः व्यजिज्ञपत्। इट्टलीदेशे रोमानगरे पियासागान्धिजनपदे स्थितायां महात्मागान्धेः प्रतिमायां सः पुष्पार्चनामकरोत्। विदेशकार्यमन्त्रालयस्य औद्योगिक वक्ता अरिन्दं बाग्जिः इमां वार्तां ट्वीट् कृतवान्।