OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, February 13, 2022

 राहुल बजाजः दिवंगतः। 


मुम्बई> प्रमुखः उद्योगी तथा 'बजाज्' इति उद्योगसंस्थायाः भूतपूर्व अध्यक्षः राहुलबजाजः [८३] दिवंगतः। शनिवासरे अपराह्ने २. ३० वादने पूणैस्थे रूबि हाल् क्लिनिक् आतुरालये आसीत् तस्यान्त्यः। 

  १९६५ तमे वर्षे बजाज् संरम्भकसंघस्य अध्यक्ष्यपदं प्राप्तवान् राहुलः १९६८ तमे 'बजाज् ओटो' इत्यस्य सि ई ओ पदं , १९७२ तमे निदेशकमुख्यस्थानं च स्वीकृतवान्। तदनन्तरं चेतक् इति कृतनामधेयायाः द्विचक्रिकायाः निर्माणविपणनेन राष्ट्रस्य सामान्यजनेभ्यः सः प्रियोद्योग प्रदायी अभवत् 

  बजाज् ओटो संघस्य निदेशमुख्यः राजीव बजाजः, बजाज् फिन्सेर्व् इत्यस्य निदेशकप्रमुखः सञ्जीव बजाज, सुनैना केज्रिवाल् इत्येते तस्य अपत्यानि भवन्ति।