OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, February 4, 2022

 बेयिजिङ् ओलिम्पिक्स् उद्घाटन-समापन कार्यक्रमान् तिरस्कर्तुं भारतेन निश्चितम्।

नवदिल्ली> २०२२ बेयिजिङ् ओलिम्पिक्स् उद्घाटन-समापन कार्यक्रमान् तिरस्कर्तुं भारतेन निश्चितम्। भारतस्य चीनस्य च मध्ये गाल्वान्देशे जाते प्रतिद्वन्दे व्रणितः चीनस्य लिबरेषन् सेनाध्यक्षः क्वि फबावो दीपशिखां समुद्वहति इति कारणेनैव कार्यक्रमः  तिरस्कर्तुं भारतेन निश्चितम्। केन्द्रविदेशकार्यमन्त्रालयस्य वक्त्रा अरिन्दं बग्जिना  वार्तामेलने वार्तेयं आवेदिता।