OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, February 8, 2022

 पुतिनेन सह चर्चायै मक्रोणः मोस्को प्राप्तः।

मोस्को> यूक्रेन रूस् राष्ट्रयोः मिथः विप्रतिपत्तिं लघूकर्तुमुद्यमाय फ्रान्स् राष्ट्रपतिः मक्रोणः मोस्कोनगरं प्राप्तः। रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमिर् पुतिनेन सह सः चर्चां करिष्यति। यूक्रेनराष्ट्रमपि तेन संद्रक्ष्यति।