OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, October 22, 2018

निर्वाचनायोगस्य त्रिदिवसीया  तेलङ्गाना यात्रा
-पुरुषोत्तमशर्मा
        नवदिल्लीली> मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ओ.पो.रावतस्य अध्यक्षतायां निर्वाचनायोगस्य पूर्णदलं तेलङ्गानायां निर्वाचनसज्जताया: समीक्षायै अद्यारभ्य दिवसत्रयाय राज्यस्य यात्रारतो वर्तते। तेलङ्गानाराज्ये दिसम्बरमासस्य सप्तमे दिनाङ्के मतदानम् आयोजयिष्यते।श्रीरावत: निर्वाचनायुक्तेन सुनील अरोड़ा वर्येण अथ च अशोकलवासावर्येण सह हैदराबादं प्राप्स्यति।